آب | کتاب های استاد خدادادی

آب
بازدید: 3,912 views

متن سخنرانی استاد خدادادی :

شش بار صبح ظهر شب نیم ساعت قبل از غذا (سلول معده آب را جذب می کند و جوش شیرین موجود در سلول معده با آب ترکیب شده تولید موسیلین می کند یا همان لعاب که از بزاق ترشح می شود و دیواره داخلی معده را می پوشاند و اسید به معده نفوذ نمی کند) و ۲٫۵ ساعت بعد از غذا (۲۰ دقیقه بعد از اولین لقمه حرکات معده شروع شده غذا را چلانده ۲٫۵ ساعت بعد که آب می خورید شیره تولید شده را طوری غلظت می دهد که دریچه پیلوت باز شده زیرا محرک شیمیائی می خواهد اگر غیر از این عمل کنیم صفرا عمل کرده و در گلو احساس ترشیدگی مکنیم در واقع صفرا دریچه پیلوت را تحریک می کند) در سه جرعه میل کنید .

 

منبع : سایت طب قرآنی